22 Ιανουαρίου 2018

Fairline Phantom 38 (2002) €172,000 – (VAT PAID)

Maritime Ventures Approved
Fairline Phantom 38 (2002) €172,000 (VAT PAID)
22 Ιανουαρίου 2018

Cranchi 8,40 (28ft) (2003) €42,000 – (VAT PAID)

Cranchi 8,40 (28ft) (2003) €42,000 – (VAT PAID)
22 Ιανουαρίου 2018

Prestige 390 S (2013) €239,000 – (VAT NOT PAID)

Maritime Ventures Approved
Prestige 390 S (2013) €239,000 - (VAT NOT PAID)
22 Ιανουαρίου 2018

Fisherman 24 Ft €18,000 | Only boat without engine

Fisherman 24 Ft €18,000