30 Μαΐου 2018

Cranchi Atlantique 40 (2006) €155,000 – (VAT EXCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Cranchi Atlantique 40 (2006) €155,000
30 Μαΐου 2018

Fairline Squadron 74 (2005) €800,000 – (VAT PAID)

Maritime Ventures Approved
Fairline Squadron 74 (2005) €800,000 - (VAT PAID)
30 Μαΐου 2018

Azimut 62 (2004) €680,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Azimut 62 (2004) €680,000 - (VAT INCLUDED)
30 Μαΐου 2018

Signature 33 (2003) $120,000 – (VAT EXCLUDED)

Signature 33 (2003) $120,000 - (VAT EXCLUDED)
30 Μαΐου 2018

Azimut 50 (2003) €290,000 – (VAT EXCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Azimut 50 (2003) €290,000 - (VAT EXCLUDED)
9 Φεβρουαρίου 2018

Formula 31 PC (2005) €85,000 – (VAT PAID)

Maritime Ventures Approved
Formula 31 PC (2005) €85,000 - (VAT PAID)
9 Φεβρουαρίου 2018

Uniesse 42′ (2004) €180,000 – (VAT PAID)

Uniesse 42′ (2004) €180,000 – (VAT PAID)  
22 Ιανουαρίου 2018

Fairline Phantom 38 (2002) €172,000 – (VAT PAID)

Maritime Ventures Approved
Fairline Phantom 38 (2002) €172,000 (VAT PAID)
22 Ιανουαρίου 2018

Cranchi 8,40 (28ft) (2003) €42,000 – (VAT PAID)

Cranchi 8,40 (28ft) (2003) €42,000 – (VAT PAID)