16 Ιουλίου 2018

Overblue 54 (2016) $920,000 – (VAT NOT INCLUDED)

Overblue 54 (2016) $920,000
19 Ιουνίου 2018

Raffaelli Compass Rose (2005) €250,000 – (VAT PAID)

Raffaelli Compass Rose (2005) €250,000
2 Ιουνίου 2018

Fairline 65 Squadron White (2015) €1,385,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Fairline 65 Squadron White (2015) €1,385,000
1 Ιουνίου 2018

Fairline 65 Squadron Blue (2015) €1,450,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Fairline 65 Squadron Blue (2015) €1,450,000
1 Ιουνίου 2018

Azimut Atlantis 43 (2015) €410,000 – (VAT EXCLUDED)

Azimut Atlantis 43 (2015) €410,000
1 Ιουνίου 2018

Cranchi M38 (2013) $270,000

Cranchi M38 (2013) $270,000
1 Ιουνίου 2018

Fairline 58 Squadron Sand (2012) €735,000 – (VAT EXCLUDED)

Fairline 58 Squadron Sand (2012) €735,000
1 Ιουνίου 2018

Cranchi M44 (2012) €299,000 – (VAT EXCLUDED)

Cranchi M44 (2012) €299,000 - (VAT EXCLUDED)
1 Ιουνίου 2018

Beneteau Antares 8.80 (2009) €65,000 – (VAT PAID)

Beneteau Antares 8.80 (2009) €65,000