24 Οκτωβρίου 2018

Riva Monte Carlo 30 (1986) €45,000 (VAT INCLUDED)

Riva Monte Carlo 30 (1986) €45,000
24 Οκτωβρίου 2018

Sea Ray L650 Flybridge (2016) €1,395,000 – (VAT NOT INCLUDED)

Sea Ray L650 Flybridge (2016) €1,395,000
31 Αυγούστου 2018

Fairline 78 Squadron (2015) €2,350,000 – (VAT NOT INCLUDED)

Fairline 78 Squadron (2015) €2,350,000
16 Ιουλίου 2018

Sirena 64 (2018) $3,159,380 – (VAT NOT INCLUDED)

Sirena 64 (2018) $3,159,380
16 Ιουλίου 2018

Absolute 72 Fly (2016) $2,795,000 – (VAT NOT INCLUDED)

Absolute 72 Fly (2016) $2,795,000
16 Ιουλίου 2018

Overblue 54 (2016) $920,000 – (VAT NOT INCLUDED)

Overblue 54 (2016) $920,000
19 Ιουνίου 2018

Raffaelli Compass Rose (2005) €250,000 – (VAT PAID)

Raffaelli Compass Rose (2005) €250,000
2 Ιουνίου 2018

Fairline 65 Squadron White (2015) €1,385,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Fairline 65 Squadron White (2015) €1,385,000
1 Ιουνίου 2018

Fairline 65 Squadron Blue (2015) €1,450,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Fairline 65 Squadron Blue (2015) €1,450,000